Besonderhede vir VIP pakket

Baie dankie vir jou bestelling!

Stuur asb vir ons die volgende (presies soos hieronder uitgeengesit) na intiem@marriagecapsule.com en maak die onderwerp “Afleweringsadres vir wyn”.

NB, indien jy per EFT betaal, moet jou bewys van betaling SAAM met die epos aan ons gestuur word.

  1. Naam en Van van die persoon waar ons gaan aflewer.
  2. Fisiese adres waar ons gaan aflewer – wees so spesifiek as moontlik en sluit die poskode in.
  3. Korrekte spelling van jou en jou maat se name (ons aanvaar geen verantwoordelikheid vir name wat verkeerd deurgegee word nie).
  4. Kontak nommer van die persoon waar ons gaan aflewer.
  5. Tye wat ons kan aflewer (bv tussen 09:00 en 17:00 Maandae tot Vrydae)